Danmarks største dating side Sorø

SF vil genetablere den lokale velfærd sammen med liv og nærhed i lokalmiljøet.

Det vil vi gøre ved at etablere 25 lokale velfærdscentre i landdistrikterne.

Jimmy Falcon gjorde det sjovt i samspil med motor Mille.

De to partier vil blandt andet stramme kravene til at køre cabotagekørsel i Danmark, indføre permanente nummerpladescannere ved grænserne og indføre registrering af alle udenlandske firmaer, som kører med gods i Danmark.Det skal være muligt at komme til borgercentrene med kollektiv transport.Derfor skal de etableres tæt på station/busstation i byen."The Year of Living Danishly" er en underholdende bog, der handler om hvad det er der gør danskerne så glade.00’ernes mange reformer tog hårdt på de små lokalsamfund i landdistrikterne, hvor rådhusene lukkede, sammen med posthuse, retsbygninger, biblioteker og politistationer.

Danmarks største dating side Sorø

Danske chauffører bliver presset ud af lastbilernes førerhuse, og seriøse danske vognmandsfirmaer taber arbejdsopgaver.En ny optælling fra brancheorganisationen ITD viser, at der aldrig har været flere lastbiler på udenlandske nummerplader, som kører for danske vognmænd.Centrene skal give: Meget kan i dag klares på mail, men ikke alt, og velfærdscentrene vil forkorte transporttiden til de serviceydelser, som vi alle har behov for, og genskabe nærheden til det offentlige.Muligheden for at skabe fælles aktiviteter i centrenes lokaler kan bidrage til fælleskab og sammenhold, og styrke medborgerskabet.Unfair konkurrence fra billige østeuropæiske firmaer gør transportbranchen til ren wild west, hvor udenlandske chauffører arbejder under urimelige forhold.

DF og SF vil stramme kraftigt op på reglerne og indføre bedre kontrol med firmaer, som kører i Danmark.Servicefunktionerne skal dele kontorfaciliteter, og være åbne et mindre antal timer dagligt.Når der ikke er borgere i centret med brug forhjælp, kan medarbejderne løse andre opgaver via ITfor deresarbejdsplads i de større byer.Et afgørende kriterium skal være, at rejsetiden forkortes mærkbart i forhold til transporttiden ind til større byer med eksisterende servicetilbud.Centrene skal desuden fordeles jævnt over hele landet.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *